İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için gerekli belgeler;

 

1- Başvuru Beyan Formu,

 

2- Umuma açık yerlerde kolluk kuvvetlerinden görüş (sıhhi müesseseler için)

 

3- Muvafakatname (kat ise kat maliklerinden),

 

4- İşyeri kiralık ise kira kontratı fotokopisi

 

5- İşyeri mesafe krokisi,

 

6- Gerekiyor ise ustalık belgesi,

 

7- Yapı Kullanma İzin Belgesi

 

8- Portör Muayene Belgesi,

 

9- 3 adet fotoğraf,

 

10- Motor çalışacaksa Motor Beyannamesi (gayri sıhhi müesseseler için)

 

11-Şirket ise imza sirküleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi (gayrisıhhi müesseseler için)

 

12-Yangın Raporu, (gayri sıhhi müesseseler için)

 

13- Kapasite Raporu, ( gayri sıhhi müesseseler için)

 

14- Mesul Müdür Sözleşmesi, (gayri sıhhi müesseseler için)

 

15- LPG satışı yapılan yerlerde Bayilik Sözleşmesi, (gayri sıhhi müesseseler için)